Vi ste na stranici: Naslovna arrow Izvedbeni planovi arrow Ispitni rokovi
Ispitni rokovi 2017/2018

                  Akademija primijenjenih umjetnosti  Sveučilišta u Rijeci

Ispitni rokovi akad.god.  2017/2018.

 

 

                                                    Nositelj kolegija

 

Zimski ispitni rokovi

31.01.-23.02.2018.

 

 

Ljetni ispitni rokovi

13.06.-06.07.2018.

 

 

Jesenski ispitni rokovi

03.09.-07.09.2018.

 

Soba

 

red. prof. art.

KSENIJA MOGIN

 

01.02. i 15.02. u 10 sati

 

14.06. i 28.06. u 10 sati

 

06.09. u 10 sati

 

A-029

red.prof.  art.   

MAJA  FRANKOVIĆ

06.02. i 20.02. u 9 sati

14.06. i 28.06. u 9 sati

04.09. u 9 sati

A-125

red.prof. art.     

MARIJAN PONGRAC

31.01. i 14.02. u 12 sati

13.06. i 27.06. u 12 sati

05.09. u 12 sati

A-031

red.prof.  art.   

JOSIP BUTKOVIĆ

05.02. i 19.02. u 10 sati

18.06. i 02.07. u 10 sati

03.09. u 10 sati

A-128

red.prof.   art.  

EMILIJA DUPAROVA

09.02. i 23.02. u 15 sati

13.06. i 06.07. u 15 sati

07.09. u 15 sati

A-020

red.prof. art.    

GORAN ŠTIMAC

06.02. i 20.02.

Kiparstvo u 11

Eksper. crtanje u 12

19.06. i 03.07.

Kiparstvo u 11

Eksper. crtanje u 12

04.09. u 11 sati

A-004

A-110

red.prof. art.           RADE ŠERBEDŽIJA

 

27.06. u 18 sati

 05.07. u 10 sati

 

 

red.prof. art.    

ŽELIMIR HLADNIK

02.02 i 16.02. u 12 sati

15.06. i 29.06. u 12 sati

04.09. u 12 sati

A-217

red.prof. art.   

ZDRAVKO MILIĆ

02.02. i 16.02. u 11 sati

15.06. i 29.06. u 11 sati

07.09. u 11 sati

A-S36

red.prof. art.       MARINA B. ZRINŠĆAK

01.02. i 23.02. u 9.30 sati

13.06. i 27.06. u 9.30 sati

06.09. u 9.30 sati

213

110

red.prof. art.    

ĐORĐE JANDRIĆ

31.01. i 14.02. u 11 sati

13.06. i 27.06. u 11 sati

05.09. u 11 sati

A-006

red.prof.art.          JASNA ŠIKANJA

 

19.06. i 03.07. u 9 sati

04.09 u 9 sati

A-124

red.prof.art.                  DRAŽEN TROGRLIĆ

07.02. i 21.02.

Crtanje u 12 sati

Projekt. oblika u 13 sati

20.06. i 04.07.

Crtanje u 12 sati

Projekt. oblika u 13 sati

05.09. u 12 sati

A-107

A-111

izv.prof. art.

ANTON VRLIĆ

06.02. i 20.02. u 11 sati

19.06. i 03.07. u 11 sati

04.09. u 11 sati

A-020

izv.prof. art.                    

LARA BADURINA

31.01. i 19.02. u 12 sati

18.06. i 02.07. u 12 sati

03.09. u 12 sati

A-113

izv.prof. art.   

NENAD ROBAN

31.01. i 14.02. u 11 sati

13.06. i 27.06. u 11 sati

05.09. u 11 sati

A-S09

izv.prof. art.                          LETRICIJA LINARDIĆ

05.02. i 19.02.

Grafika III izb. u 11 sati

Uvod u metoda. u 12 sati

18.06. i 02.07.

Grafika IV izborni  u 11 sati

Metodika škol. prakse Metodika likovne kulture

u 12 sati

03.09. u 11 sati

A-124

A-210

izv.prof. art.                                ALJOŠA BRAJDIĆ

31.01. i 14.02. u 11 sati

13.06. i 27.06. u 11 sati

05.09. u 11 sati

A-203

izv.prof. art.                       HRVOJE URUMOVIĆ

31.01. i 14.02. u 11 sati

13.06. i 27.06. u 11 sati

05.09. u 11 sati

A-009

izv.prof.art.    INGEBORG FULEPP

23.02.2018.

15.06. i 29.06.

07.09.

 

izv.prof. art.                            IGOR EŠKINJA

 02.02. i 16.02.

Crtanje u 10 sati

Anatomija u 11 sati

Temelji oblikovanja I u 12 sati

15.06. i 29.06.

Crtanje u 10 sati

Anatomija u 11 sati

Temelji oblikovanja I i II u 12 sati

07.09. u 10sati

A-111

A-210

izv.prof.art.              SINIŠA MAJKUS

02.02. i 16.02. u 10 sati

15.06. i 29.06. u 10 sati

07.09. u 10 sati

A-110

izv.prof.art.         MLADEN MIKULIN

06.02. i 20.02. u 12 sati

19.06. i 03.07. u 12 sati

04.09. u 12 sati

A-008

doc.art.                   MARKO KORŽINEK

06.02. i 20.02. u 12 sati

15.06. i 29.06. u 12 sati

04.09. u 12 sati

A-203

doc. art.                                   ALAN ALEBIĆ

05.02. i 19.02. u 11 sati

18.06. i 02.07. u 11 sati

03.09. u 11 sati

A-029

doc.art.                   DARIJA ŽMAK KUNIĆ

31.01. i 14.02.

Kipar. I I LP u 10

Kiparstvo I izborni LP u 11

Kiparstvo A u 10

13.06. i 27.06.

Kipar. I i II LP u 10

Kiparstvo I i II izborni LP u 11

Kiparstvo A i B u 10

03.09.

Kipar. I i II LP u 10

Kiparstvo I i II izborni LP u 11

Kiparstvo A i B u 10

A-006

doc. art.                          FEDOR VUČEMILOVIĆ

09.02. i 23.02.

PU I. godina u 11 sati

LP I.i II. god. u 12 sati

 

21.06. i 06.07.

PU I. god. u 11 sati

LP I. i II. god. u 12 sati

 

07.09. u 12 sati

A-106

doc. art.                          DAMIR STOJNIĆ

05.02. i 19.02. u 10 sati

18.06. i 02.07. u 10 sati

03.09. u 10 sati

A -211

doc. art.                   TOMISLAV BRAJNOVIĆ

01.02. i 15.02.

Crtanje  u 10

Temelji oblikovanja I u 11

Teorija prostora  I u 12

14.06. i 28.06.

Crtanje u 10

Temelji oblikovanja I u 11

Teorija prostora  I i II u 12

06.09. u 10 sati

A-110

A-S28

doc. dr.sc.                             BERISLAV VALUŠEK

31.01. i 14.02. u 11 sati

Uvod u likov.umjet. I i II

Suvrem.i rece.umjetn.I i II

LP u 13 sati/ PU u 14 sati

31.01. i 20.02. u 14 sati

Povij. renesansne umjet.

13.06. i 27.06. u 11 sati

Uvod u likov.umjet. I i II

Suvrem. i rece.umjetn. I i II

13.06. i 27.06. u 17 sati

Povij. renesan. umjet. 14 h

Povij. umjet. sred. vijeka 16h

 

03.09. u 11 sati

Uvod u likov.umjet. I i II

Suvrem i rece.umjetn. I i II

04.09. u 15 sati

Povij. renesan. umjet..15h

Povij. umjet. sred. vijeka 14h

A-S28

doc.  art.                     MELINDA KOSTELAC

31.01. i 14.02. u 11 sati

13.06. i 27.06. u 11 sati

06.09. u 11 sati

A-S28

doc.dr.art.            CELESTINA VIČEVIĆ

05.02. i 19.02.

LP II. godina u 10 sati

PU I. godina u 11 sati

18.06. i 02.07. u 11 sati

LP II. godina u 10 sati

PU I. godina u 11 sati

03.09. u 11 sati

A-124

doc.dr.sc.              SANJA BOJANIĆ

01.02. i 19.02. u 11 sati

15.06. i 26.06. u 11 sati

03.09. u 11 sati

A-209

doc.art.                 LENKA UDOVIČKI

07.02. i 22.02. u 10 sati

Glumac i koreografija V

Laboratorij režije I

15.06. i 05.07. u 10 sati

Glumac i koreografija V i VI

Laboratorij režije I i II

07.09. u 10 sati

Glumac i koreografija V i VI

Laboratorij režije I i II

II. kat

doc. art. NATAŠA ANTULOV

05.02. i 26.02. u 11.30 sati

18.06. i 06.07. u 11.30 sati

03.09. u 11.30 sati

A-209

doc.art. VALENTINA LONČARIĆ

 

13.06. i 28.06. u 18 sati

Glas V i VI

15.06. i 05.07. u 10 sati

Filmska gluma I i II

05.09. u 18 sati

Glas V i VI

07.09. u 10 sati

Filmska gluma I i II

II. kat

ELVIS KRSTULOVIĆ    umjet.surad.

05.02. i 19.02.

Računalna grafika I u 14 sati

Int. i web I u 15 sati

18.06. i 02.07. u 10 sati

Računalna grafika I i II u 14 sati

Int. i web I i II u 15 sati

03.09. u 14 sati

A-203

SANJNI STANIČ             umjet.surad.

08.02. i 22.02. u 12 sati

21.06. i 05.07. u 12 sati

06.09. u 12 sati

A-203

ROBERT MIJALIĆ            umjet.surad.

08.02. i 22 02.

Slikarstvo I u 10 sati

 Staklo I  u 12 sati

Slik. tehnologija I u 10 sati

21.06. i 05.07.

Slikarstvo III i IV u 10 sati

 Staklo  I i II  u 12 sati

Slik. tehnologija I i  II  u 10 sati

06.09. u 10 sati

A-029

DRAŽEN VITOLOVIĆ       umjet.surad.

01.02. i 15.02. u 12 sati

18.06. i 02.07. u 12 sati

03.09. u 12 sati

A-S12

MARIN LUKANOVIĆ       umjet.surad.

05.02.  i 19.02. u 13 sati

18.06. i 02.07. u 13 sati

03.09. u 13 sati

A-209

 

 

 

 

 

red.prof.dr.sc. SONJA BRISKI UZELAC

01.02. i 15.02.

Povijest umjet. 19.st.

Teorija likovnih umjet. A

LP u 13 sati/ PU u 14 sati

14.06. i 28.06.

Povijest umjet. 19.

Teorija likovnih umjet. A

LP u 13 sati/ PU u 14 sati

06.09.

Povijest umjet. 19.

Teorija likovnih umjet. A

LP u 13 sati/ PU u 14 sati

A-210

mr.sc. predavač                                               DAMIR MILOŠ

05.02. i 19.02. u 13 sati

18.06. i 02.07. u 13 sati

03.09. u 13 sati

A-S28

BRANIMIR LAZANJA, predavač

08.02. i 22.02. u 11 sati

15.06. i 29.06. u 11 sati

07.09. u 11 sati

A-203

doc.art.             BARBARA BOUREK

02.02. i 16.02. u 12 sati

15.06. i 29.06. u 12 sati

07.09. u 12 sati

A-208

doc.dr.sc.              MAŠA MAGZAN

01.02. i 15.02. u 14 sati

14.06. i 28.06. u 14 sati

06.09. u 14 sati

A-209

doc.dr.sc.             DAMIR TULIĆ

31.01. i 20.02. u 13 sati

13.06. i 27.06. u 13 sati

04.09. u 13 sati

FF

izv.prof.dr.sc. SANJA SMOJVER AŽIĆ

06.02. i 20.02. u 9 sati

19.06. i 03.07. u 9 sati

04.09. u 9 sati

FF 367

dr.sc. BORANA MORIĆ MOHOROVIČIĆ

08.02. i 22.02. u

 

 

FF

dr.sc.                                 ROSANDA P. REINIĆ

07.02. i 21.02. u 10 sati

20.06. i 04.07. u 10 sati

03.09. u 10 sati

FF

dr.sc. KORNELIJA MRNJAUS

06.02. I 20.02. u 9.30 sati

12.06. i 26.02. u 9.30 sati

03.09. u 9.30 sati

FF 310

izv.prof.dr.sc. IVANA FIRST KOMEN

01.02. i 15.02. u 8.30 sati

14.06. i 28.06. u 9.30 sati

06.09. u 8.30 sati

A-209

izvr.prof. FEĐA    VUKIĆ

02.02. i 23.02. u 11 sati

15.06. i 29.06. u 11 sati

07.09. u 11 sati

A-209

doc.dr.sc. BOJANA ČULUM

01.02. i 22.02. u 14 sati

14.06. i 05.07. u 14 sati

06.09. u 14 sati

FF 313

doc. art. STEFANO KATURNAR

31.01. i 16.02. u 11 sati

15.06. i 29.06. u 11 sati

03.09. u 11 sati

A-113

izv.prof.art. STANKO HERCEG

 

18.06. i 02.07. u 14 sati

03.09. u 14 sati

A-209

doc.dr.sc. JASMINA DLAČIĆ

 

14.06. i 28.06. u 9.30 sati

06.09. u 9.30 sati

A-209

dr.sc. RONČEVIĆ ZUBKOVIĆ

 

20.06. i 04.07. u 10 sati

05.09. u 10 sati

FF

 

 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI