Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
NATJEČAJ ZA IZBOR
Nedjelja, 23 Rujan 2018

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR

 

1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši umjetnički suradnik u umjetničkom području, polje dizajn (bez zasnivanja radnog odnosa)

2. četiri nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetnički suradnik u umjetničkom području, polje kazališna umjetnost, grana gluma  (bez zasnivanja radnog odnosa)

 

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13) te Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017), a uz prijavu treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz umjetničke, stručne i nastavne  djelatnosti, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti (za prvi izbor u zvanje), presliku identifikacijske isprave, strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83.

 

objavljeno 21. rujna 2018. u Narodnim novinama, 23. rujna 2018. u Novom listu
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
Petak, 01 Lipanj 2018

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

                                                            NATJEČAJ ZA IZBOR

 

1. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana grafika  

2. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana animirani film i novi mediji  

3. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docent u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo  (dodatni uvjet višegodišnji rad na predmetima keramike na visokom učilištu) 

4. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto viši umjetnički suradnik u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo  

5. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto viši umjetnički suradnik u umjetničkom području, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija                 

6. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto viši umjetnički suradnik u umjetničkom području, polje filmska umjetnost, grana montaža   

 

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13) te Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017), a uz prijavu treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti (za prvi izbor u zvanje), presliku identifikacijske isprave, strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83.

 

Objavljeno 1. lipnja 2018.

  

 
NATJEČAJ
Petak, 19 Siječanj 2018

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – referent u Studentskoj službi na određeno nepuno (50%) radno vrijeme uz probni rad (m/ž)

 

Uvjeti: završen predddiplomski studij ekonomskog ili drugog smjera (prvostupnik ili VŠS), najmanje jedna godina radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu treba priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome) i dokaz o radnom iskustvu (e-zapis HZMO).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

 

objavljeno 19. siječnja 2018. 
 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI